Tom Arild

XL arket er en grei oppsummering av de forslagene som kom inn i forbindelse med SWOT analysen. For å komme videre er det nødvendig å «redigere» forslagene og gjøre noen prioriteringer. Videre må vi lage klare mål for det vi vil jobbe videre med.  Mulige mål kan væte økt omsetting, bedre dekningsbidrag, kommunikasjon, satsning på vulkanisering, andre produkter osv. Jeg har lagt ved noen eksempler på handlingsplan fra andre bedrifter og konstruert et forslag til en handlingsplan i SANRO. Dette er eksempler. Jeg har også sendt med FRAM modellen som viser krav til et mål. Det er ikke alltid mulig å innfri alle kravene i FRAM, men målene/tiltakene må være så tydelige at alle skjønner hva vi skal gjøre.